VISIE


We zijn er voor de zzp’er

De zzp’er in de zorg – zowel de individualist als degene die aansluiting zoekt in een coöperatie – is een professional die met hart en ziel haar diensten aanbiedt aan zorgcliënten. Diensten die nooit gelijk zijn, maar die variëren naar gelang de zorgvraag en de specifieke wensen en behoeften van cliënten. Het zijn precies deze redenen waarom juist die flexibele zzp’er zo geschikt is voor haar taak.

Met onze eigen zzp-achtergrond zien we het als onze missie om zzp’ers in de zorg waar het maar kan te ondersteunen. Zeker startende zorgverleners krijgen van meet af aan te maken met een woud aan regels en vereisten én met de administratieve en boekhoudkundige kant van het ondernemerschap. Op die terreinen willen wij hen graag ontlasten, zodat zij kunnen blijven focussen op cliëntenzorg.


Dat willen we vooral doen door hun heel praktische oplossingen en adviezen aan te bieden om hun bedrijfsvoering helder en op orde te krijgen. Zeker met het oog op de regelmatig wijzigende regels, zien we het als belangrijke uitdaging om álles overzichtelijk te houden voor onze klanten en hen administratief zoveel mogelijk te ontzorgen. Zo doen wij én de zzp’er ieder waar we sterk in zijn.

Bovendien houden we bij alle werkzaamheden die we voor klanten verrichten goed in het oog dat het voor iedereen aantrekkelijk moet zijn. Wij willen onze boterham verdienen, maar zij mogen dat zeker ook! Om die reden willen we ervoor waken dat we zo groot groeien dat we de menselijke maat uit het oog verliezen of onze beloftes niet meer kunnen waarmaken. We zijn er écht voor de zzp’er.